O Fundacji

Misją Fundacji im. ks. Prof. Ryszarda Rumianka jest kształtowanie pięknej, mądrej, dobrze wykształconej i gotowej do w pełni świadomego i odpowiedzialnego dorosłego życia polskiej młodzieży.

Pomagamy osobom narażonym na marginalizację – chorym, niepełnosprawnym, starszym i niedostosowanym społecznie. Fundacja pragnie włączyć się w kształtowanie silnej i zdrowej rodziny, mającej największy wpływ na wychowywanie polskich dzieci. Wierzymy że dobrostan i rozwój polskich rodzin to najszybsza droga do sukcesu i powodzenia naszej Ojczyzny.

Uważamy za naszą misję zachowanie i rozpowszechnianie dorobku naszego Patrona - tak aby pamięć o Księdzu Rumianku i jego działalności trwała i była pożytecznie wykorzystywana.

O Patronie

Ks. prof. Ryszard Rumianek urodził się 7 listopada 1947 roku. Po ukończeniu studiów w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie przyjął  święcenia kapłańskie w 1972 roku od kardynała Stefana Wyszyńskiego,

Ksiądz Rumianek był powszechnie lubiany za swoje otwarcie na drugiego człowieka. Do samego końca, niezależnie od zdobytych osiągnięć i otaczającego go powszechnego szacunku pozostał osobą niezwykle skromną i oddaną innym. Swój czas dzielił pomiędzy obowiązki oraz liczne dzieła pomocy bliźnim które tworzył i w które się angażował.

W 2005 został wybrany na stanowisko rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Aż do tragicznej śmierci 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem był rezydentem w parafii archikatedralnej św. Jana Chrzciciela przy kościele seminaryjnym, mieszkając w Seminarium Warszawskim przy Krakowskim Przedmieściu 52/54. Przeżył 62 lata, z czego w kapłaństwie 37.

Kontakt

Fundacja ks. Rumianka na Facebooku
ul. Rybnicka 27, 02-405 Warszawa
Kierownik fundacji: 536318712
Mail: biuro@fundacjarumianka.pl
www.fundacjarumianka.pl

Rezerwacja sal i noclegów:
tel: 605 149 159,
mail: noclegi@fundacjarumianka.pl

Wesprzyj naszą fundację:
Prosimy o wpłaty na konto:
BOŚ Bank  97 1540 1157 2115 8272 5685 0002

NIP: 522-299-28-61
REGON: 145918530
KRS: 0000405256

 
 

Przyjaciele

TOP