Życiorys

rumianek1

 

Ksiądz Ryszard Rumianek urodził się 7 listopada 1947 roku w Warszawie. W 1966 roku rozpoczął studia w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. W 1971 roku uzyskał tytuł magistra teologii w zakresie biblistyki na Akademii Teologii Katolickiej. Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 1972 roku z rąk Czcigodnego Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Dewizą kapłaństwa księdza Rumianka było: Respice finem (Bacz końca). Po dwóch latach pracy w duszpasterstwie w parafii w Konstancinie koło Warszawy, gdzie pełnił funkcję wikariusza, został skierowany na specjalistyczne studia biblijne do Rzymu w Papieskim Instytucie Biblijnym (Pontificium Institutum Biblicum). Tam też, w 1977 roku, otrzymał stopień licencjata nauk biblijnych. Studia kontynuował we Franciszkańskim Studium Biblijnym (Studium Biblicum Franciscanum) w Jerozolimie.

W latach 1979-1982 był prefektem diakonów w wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie a następnie do roku 1994 wicerektorem tego Seminarium. W roku 1991 rozpoczął wykłady na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 1995 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie teologii biblijno-pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie a następnie, w 1996 roku uzyskał nominację na stanowisko docenta na tymże Wydziale. W roku 1998 księdzu Rumiankowi nadano tytuł profesora nadzwyczajnego Akademii Teologii Katolickiej. Następnie, w roku 2000 uzyskał nominację na profesora nadzwyczajnego na PWTW. W latach 1998-2001 był kierownikiem Katedry Filologii Biblijnej na ATK (od 1999 roku przemianowana na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) a od 2001 roku kierownikiem Katedry Historii Biblijnej. Równolegle prowadził wykłady z Pisma Świętego na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie i UKSW oraz w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.

W roku 2002 prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał ks. Ryszardowi Rumiankowi tytuł profesora w zakresie nauk teologicznych. W roku 2003 został wybrany na stanowisko prorektora UKSW i pełnił to stanowisko do roku 2005. W styczniu 2005 roku, Ksiądz Rumianek został mianowany profesorem zwyczajnym tegoż Uniwersytetu. W tym samym roku, Senat Uczelni wybrał księdza Ryszarda Rumianka na Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W latach 1994 – 2005 Ksiądz Rumianek pełnił odpowiedzialną funkcję ekonoma Archidiecezji Warszawskiej. W ramach pełnomocnictw, nadanych Mu przez ówczesnego Ordynariusza Warszawskiego, Księdza Kardynała Prymasa Józefa Glempa, wybudował w roku 2000 budynek biurowy Roma Office Center oraz w roku 2004 budynek biurowy Centrum Jasna. Był również założycielem Fundacji im. Prymasa Tysiąclecia, która powstała w 1991 roku dla wspierania Seminarium Duchownego. W 1988 roku został odznaczony przywilejem noszenia rokiety, mantoletu i pierścienia. W 1995 roku uhonorowany godnością kanonika Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej. W tymże roku pasowany na Kawalera Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. W 2009 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności naukowo-dydaktycznej i osiągnięcia w pracy duszpasterskiej. Także w 2009 roku Ojciec Święty Benedykt XVI nadał mu godność kapelana Jego Świątobliwości. W roku 2008 ksiądz profesor Ryszard Rumianek został wybrany na stanowisko Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na drugą kadencję.

Ksiądz prałat profesor Ryszard Rumianek, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zginął tragicznie 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem wraz z 95 członkami delegacji prezydenckiej, lecącej na uroczystości z okazji 70 rocznicy zbrodni katyńskiej. Został pochowany 22 kwietnia 2010 roku w grobie rodzinnym na cmentarzu w Pyrach (kwatera A-2-3).
W dniu 16 kwietnia 2010 roku Ksiądz profesor Ryszard Rumianek został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

TOP