Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu – ks. Zygmunt Niewęgłowski

Wiceprezes Zarządu – Tymoteusz Pruchnik

TOP